ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಡಗು: 08272 225708
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228305
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿದಳ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225521
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಲ್ವಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್), ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228505
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 250002
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257579
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹುಣಸೂರು :08272 257488
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228358
ಸಹಾಯಕ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 284352
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 277127
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282007
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ: 08276 283239
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274223

One thought on “ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

  1. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಮಡಿಕೇರಿ 08272228328

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *