ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ

Posted on: November 30, 2013

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು:
ಕಾವೇರಿ ಹಾಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229191
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹಾಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 221543
ಕೂರ್ಗ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 294494
ಗೌಡ ಸಮಾಜ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229960
ಗಣೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 224159
ಕೊಡವ ಸಮಾಜ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225776
ಮೈತ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 223400
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಮಡಿಕೇರಿ; 08272 229197

 

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *