ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225734
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229134
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸೋಮವರಪೇಟೆ: 08276 281709
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 256767
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 273300

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *