ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು- ಸದಸ್ಯರು

Posted on: November 30, 2013

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪ, ಕಛೇರಿ: 08272 225902, ಮೊಬೈಲ್: 9945801553
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು: ಉಷಾದೇವಮ್ಮ, ಕಛೇರಿ: 08272 228903, ಮೊಬೈಲ್: 990368938
ಸದಸ್ಯರು: ಶಾಂತೆಯಂಡ ರವಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ: 9448000431
ಕಡ್ಡಿ ಹೆಚ್.ಸುಂದರ: 9449921158
ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ ನಾಣಯ್ಯ: 9448587866
ಬಬ್ಬೀರ ಸರಸ್ವತಿ: 9483645664
ಕಾವೇರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ: 9341979969
ಬೀನಾ ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ: 9341556988
ಕಾಂತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ: 9448896082
ಗಣಪತಿ ಕೊಡಂದೇರ: 9481114766
ಮಣಿ ನಂಜಪ್ಪ: 9448217424
ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್: 9845120930
ಬಿಎನ್.ಪೃತ್ಯು : 9379268493
ಶಕುಂತಲ ರವೀಂದ್ರ: 9141675783
ಸರಿತಾ ಪೂಣಚ್ಚ: 9480449040
ಎಂ.ಎಸ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ: 9449747956
ಶರೀನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ; 9845550894
ಬಿ.ಪಿ.ಧನ್ಯರತಿ: 9535532345
ಚಂದಿಕಾ ಯೋಗೇಶ್: 9448770814
ಡಿ.ಬಿ.ಧರ್ಮಪ್ಪ: 9342102836
ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜರಾವ್: 9448720438
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ: 9945375201
ಚಿತ್ರಕಲಾ ರಾಜೇಶ್: 9880853824
ಇಂದಿರಮ್ಮ: 9591551596
ಸುಲೋಚನ: 9535559589
ಬಲ್ಲಾರಂಡ ಮಣಿ ಉತ್ತಪ್ಪ: 9901323320
ಸಂದೇಶ್ : 984563456
ಭಾರತೀಶ್: 9448377599
ಗೀತಾ: 9482246306

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *