ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Posted on: November 30, 2013

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಹಶೀಲ್ದಾರರು:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228396
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282045
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08272 257328
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇ.ಓ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225381
ಸೋಮವಾರಪೆಟೆ: 08276 282143
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 249073
ಎ.ಇ.ಇ.ಜಿ.ಪಂ ಉಪವಿಭಾಗ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225619
ಸೋಮವಾರಪೆಟೆ: 08276 282251
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 249053
ಸ.ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228805
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282127
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257228
ಸ.ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ;
ಮಡಿಕೇರಿ:08272 228672
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282207
ವಿರಾಜಪೇಟೆ; 08274 257759
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225664
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282162
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257249
ಎ.ಇ.ಇ.ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228720
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282015
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257410
ಸ.ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 223402
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 281364
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 249637
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ;
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228197
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282218
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 249010
ನಗರ ಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228323
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282037
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257332
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತ ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274336
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಕಛೇರಿ: 08272 225628
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 9448205919
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 9900985285.
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 9902358490
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಧಿಕಾರಿಗಳು; 08272 225531
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 223552
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ; 08276 281115
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 249476

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *