ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು

Posted on: November 30, 2013

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 224589, 229447
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257324
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282027
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247444
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274238
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258444
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್:
ಮಡಿಕೇರಿ: 102
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257324
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282027
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247444
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274238
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258444
ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229296, 229301
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 284101
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 27990
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274777, 274222
ಪೊಲೀಸ್:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229333
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257320
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282040
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247333
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274333
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258333
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228454
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282005
ಗೋನಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247222
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 271046
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258222
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229134
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 256767
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 281709
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 273300
ನೀರು ಸರಬರಾಜು:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228487
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257332
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282037
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247055
ಅಂಚೆ ವಿಚಾರಣೆ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225413
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257350
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282317
ಗೋಓಜಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247221
ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274386
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258330
ದೂರವಾಣಿ ವಿಚಾರಣೆ:
ಮಡಿಕೇರಿ: 197
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 197
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 197
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 247197
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 197
ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್:
ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 224031

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *