ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229449
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228805
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ನಾಪೋಕ್ಲು: 08272 237281
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಮೂರ್ನಾಡು: 08272 232004
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಭಾಗಮಂಡಲ: 08272 243008
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಸಂಪಾಜೆ: 08272 202247
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282127
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274317
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ; 08276 262318
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ: 08276 283280
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ: 08276 276213
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ: 08276 288054
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ: 08276 266768
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08276 280851
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಮಾದಾಪುರ: 08276 281717
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ: 08276 280041
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257220
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ: 08274 249084
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ತಿತಿಮತಿ: 08274 249084
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕುಟ್ಟ: 08274 244736
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258511
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ: 08274 251483
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಬಾಳೆಲೆ: 08274 272269
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ: 08274 246740
ಪ್ರದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 08274 252179
ಪ್ರದಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ: 08274 247378

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *