ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ವಿಸ್

Posted on: November 30, 2013

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ವಿಸ್
ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229422
ಕಾಮದೇನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225706
ಕೆಸರಾಸೇಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229456
ಎಂ.ಎಸ್.ಪೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272229352
ಕೃಷ್ಣ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಭಾಗಮಂಡಲ: 08272 243115
ಕಾವೇರಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ನಾಪೋಕ್ಲು; 08272 237846
ಮಂಜುನಾಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಶನಿವಾರಸಂತೆ: 08276 283253
ಓಂ ಆಧಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ; 08276 262213
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ: 08272 262239
ಶ್ರೀಕಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ: 08274 426094
ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 447728
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಪ್ಪಣ್ಣಮಯ್ಯ & ಸನ್ಸ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 08274 647660
ವಿಠಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ: 08274 249123
ಗಾಯತ್ರಿ ಆಟೋಫ್ಯೂಲ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274257726
ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಟ್ಟ; 08274 244717
ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ & ಸನ್ಸ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258379

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *