ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನಿಗರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು : 08272 228773
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 222801
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲ್ಕಂದೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 281051
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ; 08274 261477
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 277004
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ: 08272 221504
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಕೆ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 220611

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *