ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ:

Posted on: December 2, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228432
ಸಹಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 220555
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 223402
ಹಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 220232
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 281364
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ: 08274 249637
ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ:
ಏಲಕ್ಕಿ ಸಂಶೋದನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಪ್ಪಂಗಲ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 245451, 08272 245514
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಬಾರ ಮಂಡಳಿ ದೂರವಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225791
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 223814
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257251
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282165
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಭಾಗಮಂಡಲ: 08272 243445

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರ:
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು: 08272 225732
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228672
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಸಬಾ(ಮಡಿಕೇರಿ): 08272 225392
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಮಂಡಲ: 08272 243136
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಪೋಕ್ಲು: 08272 263701
ಸ.ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282207
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 273077
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: 08276 262884
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ: 08276 280033
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ: 08276 288264
ಸಹ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257759
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ,ಕಸಬಾ(ವಿರಾಜಪೇಟೆ) 08274 260936
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ,ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 08274 264361
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ: 08274 261240
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಹುದಿಕೇರಿ: 08274 243229
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಳೆಲೆ: 08274 272023
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ: 08274 272023
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಗೆ: 08276 278246
ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಗೆ: 08276 278222

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *