ಫ್ರಿನ್ಸ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Posted on: June 3, 2014

ಜೂ.4 ರಂದು ಪುಟಾಣಿ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಸಂತ್‌ಮರೆಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು ತಂದೆ ಪ್ರೇಮ್‌ದೀಪ್ ಸಂತ್‌ಮರೆ, ತಾಯಿ ಪ್ಲಾವ್ಯ ಮೊರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು.

Prince Prince-2

 

 

3 thoughts on “ಫ್ರಿನ್ಸ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *