ಅದ್ನಾನ್ ಭಾಷಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Posted on: October 21, 2014

3ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅದ್ನಾನ್ ಭಾಷಾಗೆ ಶುಭಕೋರುವವರು ತಂದೆ ಗೌಸ್, ತಾಯಿ ಜರೀನಾ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾದ ಅಫ್ರೋಶ್, ಮೆಹಬೂಬ್.

Ad Bi

 

One thought on “ಅದ್ನಾನ್ ಭಾಷಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *