ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಗರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾರಡೈಸಿಈಡೇ

Posted on: April 13, 2015

ಪ್ಯಾರಡೈಸಿಈಡೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಟೋರೆಸ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗರಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಪುಕ್ಕಗಳ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಲೆ, ಕೊಕ್ಕು ಅಥವಾ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಗರಿಗಳು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗರಿಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಬಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ತಂತಿಯಂತೆ ಗರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದು 15 ರಿಂದ 110 ಸೆ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 50 ರಿಂದ 430 ಗ್ರಾಂ ವರಗೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

Bird-1 Bird-2 Bird-3 Bird-4 Bird-5 Bird-6 Bird-7 Bird-8

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *