ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ನಂ.1

Posted on: October 29, 2015

Goldವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 642 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ತ್ತೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಎಫ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಒಟ್ಟು 579 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 63 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 263 ಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ತ್ತೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *