ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ.

Posted on: February 20, 2017

ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ.

ಇಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಶ್ರುತಿ ಎಸ್ ಇವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವ
ತಂದೆ: ಸದನ್
ತಾಯಿ: ರಮ್ಯ
ಸಹೋದರಿ: ಕೃತಿ

DSC_0152

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *