ರವೆ ಉಂಡೆ

Posted on: March 4, 2017

downloadಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಾರದವರೆಗೂ ರವೆಉಂಡೆಯನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *