‘ಸನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ’

Posted on: November 3, 2017

ಅಗ್ನಿ’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಸನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ’ ಕೂಡ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
dp-02-1509623205
‘ಅಗ್ನಿ J2EE’ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಪಾಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದರೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಆಗಿ ಶ್ರವಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸುಕಿ ರಾಘವನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *